Tag Archives: index

Lưu ý cần nắm để sử dụng thẻ Noindex hiệu quả nhất dành cho SEOer

Thẻ Noindex có rất nhiều tác dụng hữu ích đối với SEOer

Noindex là một thuật ngữ quá quen thuộc và phổ biến đối với dân SEOer nói chung và Technical SEO nói riêng. Dựa vào đây để có thể khai báo với Google bot những trang trên hệ thống website mà quản trị viên website không muốn được index, hỗ trợ hiệu quả cho Technical SEO. […]

Lý giải về vai trò và sự ảnh hưởng của kỹ thuật redirect 301 trong SEO

Redirect 301 có vai trò quan trọng đối với SEO website

Trong Technical SEO nói riêng và trong SEO nói chung có khá nhiều yếu tố đóng vai trò vô cùng cần thiết trong quá trình hoạt động, phân tích dữ liệu cũng như ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng cho ra. Redirect 301 là một trong các yếu tố cần lưu ý để cải […]

error: Xin đừng copy em :)